REX640 Hardware modification instructions - Transformer protection - 3 winding - Hardware Modification Instructions - REX640 Protection and control - PCL2 - ANSI - IEC

REX640_HWmodinstr_759101_ENb.pdf